Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μεγάλων Επιχειρήσεων

Στις 6/2/2019 ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” ανοίγει για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Σε ποιές επιχειρήσεις απευθύνεται το πρόγραμμα;

 • Να έχουν κλείσει τουλέχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • Να έχουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιοί είναι αναλυτικά οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας;

 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία
 • Υλικά & κατασκευές

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Μηχανήματα & Παραγωγικός Εξοπλισμός / Εξοπλισμός για ποιοτικό έλεγχο προιόντων / Βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος (έως 100% επενδυτικού σχεδίου) 
 • Εξοπλισμός για ΤΠΕ & εξειδικευμένο λογισμικό (έως 100% επενδυτικού σχεδίου)
 • Μεταφορικά μέσα (έως 50% επενδυτικού σχεδίου)
 • Πιστοποίηση προιόντων και υπηρεσιών 
  (έως 100% επενδυτικού σχεδίου)
 • Δαπάνες branding – Συσκευασία – Ετικέτα 
  (έως 25% επενδυτικού σχεδίου)
 • Ψηφιακή προβολή (έως 15.000,00 €)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες & τεχνικές μελέτες (έως 16.000,00 €)
 • Μισθολογικό κόστος για νέους εργαζομένους 
  (20% επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 15.000,00 € ανά ΕΜΕ)

Περίοδος υποβολής

Από 6/2/2019 μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

Από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

Ποσοστό επιδότησης

Από 50% έως 65% ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Χρόνος υλοποίησης

Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνιά έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα την σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου και την υποβολή του  φακέλου της πρότασης υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες και τα οικονομικά δεδομένα της δικής σας επιχείρησης. Η ομάδα μας συνεργάζεται με την ομάδα μηχανικών της metras.gr , οι οποίοι μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές τεχνικού περιεχομένου σε σχέση με το επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Ελάτε να συζητήσουμε ποιές προοπτικές υπάρχουν για την επιχείρηση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 328751.

Μοιράσου το άρθρο :
Share on facebook
Share on linkedin
Close Menu