Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Στις 19/12/2018 ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας : Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριόποιούνται στους παραπάνω τομείς με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους οργάνωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διαρκείας,
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • Να έχουν κατά το έτος που προηγείται της υποβολής πρότασης του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον 1 ΕΜΕ για τον κλάδο του εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης

Κατηγορίες επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν

Λιανικό εμπόριο

Εκπαίδευση

Εστίαση

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος για εξοικονόμηση ενέργειας / διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ / αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους επιχείρησης (έως 100% επενδυτικού σχεδίου)
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός / Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας / Βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους επιχείρησης (έως 100% επενδυτικού σχεδίου)είο Λίστας
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ και λογισμικού (έως 100% επενδυτικού σχεδίου)
 • Μεταφορικά μέσα (έως 30% επενδυτικού σχεδίου & εώς 25.000€ για το λιανικό εμπόριο & εστίαση και έως 100% για επιχειρήσης ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών (έως 7.000 € ανά πιστοποίηση και μέχρι 2 πιστοποιήσεις)
 • Ψηφιακή προβολή (έως 8.000 €)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες & τεχνικές μελέτες : Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και εκπόνηση τεχνικής μελέτης (έως 8.000 €)
 • Μισθολογικό κόστος για νέους εργαζομένους (έως 40% επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 15.000,00 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ)

Περίοδος υποβολής

Από 6/2/2019 μέχρι 19/4/2019

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

Από 10.000,00 € έως 150.000,00 €.

Ποσοστό επιδότησης

Επιδότηση 50%

Χρόνος υλοποίησης

Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνιά έκδοσης της απόφασης ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Υλοποίηση του 30% της επένδυσης τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας να συζητήσει μαζί σας τις πιθανότητες ένταξης σας σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες  της επιχείρησής σας και να αναλάβει την σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

Ελάτε, λοιπόν,  να συζητήσουμε ποιές προοπτικές υπάρχουν για την δική σας επιχείρηση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 328751.

Μοιράσου το άρθρο :
Share on facebook
Share on linkedin
Close Menu