Συμβουλευτική

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.

  • Συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη σχετικά με το είδος της επένδυσης και αξιολογούμε τα δεδομένα
  • Αναλύουμε τις προοπτικές του κάθε προγράμματος και ανάλογα επιλέγουμε το πιο κατάλληλο στις απαιτήσεις της επιχείρησης
  • Ενημερώνουμε τον πελάτη σχετικά με τις προϋποθέσεις, απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις του προγράμματος
  • Συγκεντρώνουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά
  • Υποβάλουμε τις προτάσεις μας και συντάσσουμε τον ανάλογο φάκελο πρότασης στον αρμόδιο φορέα, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης της επένδυσης

Σχετικά νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μια σωστή αρχή,
δεν είναι ανάγκη να είναι μια δύσκολη αρχή. 

Close Menu