Υπηρεσίες πρoς επιχειρήσεις

Τι σας παρέχουμε.

Το γραφείο μας βρίσκεται δίπλα σας από τα πρώτα βήματα της επιχείρησης σας. Με βάση το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, εξετάζουμε από κοινού τις πιθανές μορφές εταιρίας που θα ταιριάζει στην δική σας περίπτωση και αναλύουμε τον τρόπο δράσης μας.

  • Κατάρτιση μισθωτηρίων και καταστατικών εταιριών
  • Εκπροσώπηση και υποβολή εγγράφων σε ΓΕΜΗ, εφορίες, ΕΦΚΑ
  • Διαδικασίες έναρξης σε ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ για πρόσληψη νέου προσωπικού

Στην δύσκολη αυτή φάση της επιχείρησή σας, φροντίζουμε να είμαστε δίπλα σας με όσο το δυνατό πιο προσιτές τιμές, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας

Αναλαμβάνουμε την πλήρη μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών όλων των νομικών μορφών (ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
– Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., παρακρατούμενους φόρους 
– Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
– Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες
– Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
– Υποβολή ανακεφαλαιωτικών δηλώσεων LISTING και INTRASTAT
– Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών
– Διαχείριση παγίων 
– Συμβουλές σε θέματα λογιστικής οργάνωσης σύμφωνα με ΕΛΠ
– Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, ενημέρωση για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων και εκπόνηση διορθωτικών κινήσεων 
– Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων και εκπαίδευση στελεχών τους 
-Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και παροχή πληροφοριών (ορκωτούς ελεγκτές, τράπεζες).
– Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας, χρησιμοποιώντας τα πιο ενημερωμένα προγράμματα της αγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία .
Στόχος μας η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών κα συμπερασμάτων και η εύρεση λύσεων και πρακτικών μείωσης του λειτουργικού κόστους εργασίας μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ κλπ

⦁ Επεξεργασία δεδομένων για εξαγωγή μισθοδοσίας

⦁ Επεξεργασία και υποβολή ΑΠΔ επιχείρησης και πληρωμές εισφορών

⦁ Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής εργαζομένων

⦁ Παρακολούθηση καρτελών εργαζομένων και συλλογικών συμβάσεων , διαχείριση αδειών και ασθενειών , τήρηση παρουσιολογίου και ωρών εργασίας

⦁ Συμβουλές για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, παρακολούθηση κόστους εργαζομένων και προσπάθεια μείωσής του

⦁ Ανεύρεση και στελέχωση εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων, διαχείριση και αξιολόγηση προσωπικού

⦁ Προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις εργαζομένων

⦁ Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ σε ΕΡΓΑΝΗ -Προγράμματα εργασίας

⦁ Προτάσεις για εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Με την βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην επιχείρησή σας και να γίνουμε αρωγοί στην ανοδική της πορεία.
⦁ Μηχανογραφική υποστήριξη & μηχανοργάνωση από εξειδικευμένους τεχνικούς Η/Υ
⦁ Άδειες λειτουργίας καταστημάτων από συνεργάτες μηχανικούς
⦁ Υπηρεσίες διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων)
⦁ Υπηρεσίες διαδικτυακού μάρκετινγκer mattis, pulvinar dapibus leo.

Σχετικά νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ενδιαφέρεσαι για σωστό και οργανωμένο αποτέλεσμα?

Close Menu