Υπηρεσίες πρoς ιδιώτες

Τι σας παρέχουμε.

⦁ Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών και τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).
⦁ Υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης για κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης.
⦁ Εκτύπωση ταυτότητας πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).
⦁ Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).

⦁ Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
⦁ Έκδοση κλειδάριθμου από Δ.Ο.Υ.
⦁ Έκδοση ΑΦΜ.
⦁ Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ
⦁ Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).

⦁ Υποβολή δήλωσης «ΕΝΤΥΠΟ Α21» για λήψη επιδόματος τέκνων.
⦁ Υποβολή αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης.
⦁ Υποβολή αίτησης για κοινωνικό μέρισμα
⦁ Υποβολή αίτησης για επιδότηση ενοικίου
⦁ Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
⦁ Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
⦁ Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
⦁ Υποβολή Μισθωτηρίων σε TAXISNET
⦁ Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

⦁ Συμβουλές σε εργαζομένους σχετικά με τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις και 
⦁ Ενημέρωση για τα εργασιακά τους δικαιώματα σε περιπτώσεις απολύσεων και αναλογούντων αποζημιώσεων

Σχετικά νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι ! 
Όλα μπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα και απλά .

Close Menu