Κτηματολόγιο

Τι χρειάζεται να ξέρεις.

Το Κτηματολόγιο αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη Ελληνική προσπάθεια καταγραφής όλων των ακινήτων (και των δικαιωμάτων επί αυτών)  στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Το Κτηματολόγιο μας αφορά όλους. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Επίσης, για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 • Από τις 10 Δεκεμβρίου του 2018, έχει αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων για 12 νέες υπό ένταξη στο κτηματολόγιο περιοχές. Πρόκειται για τις περιοχές Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας, Γρεβενών, Ροδόπης, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας, Θάσου, Μεγάρων και Οινόης.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Στις 17 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και σε επτά νέες περιοχές. Αυτές είναι το Λασίθι, Πιερία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κόρινθος, Αργολίδα και Αρκαδία.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-12-2018 και λήγει στις 18-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Ξεκινά η Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε οκτώ ακόμα περιφερειακές ενότητες : Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Ηράκλειο, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη και Χαλκιδική

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας αρχίζει στις 14-1-2019 και λήγει στις 15-4-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 15-7-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αν υπάρξουν ακίνητα αλλά και αγροτικές εκτάσεις που δεν θα δηλωθούν εντός των χρονικών προθεσμιών, θα χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και θα περιέλθουν στην περιουσία του δημοσίου και θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε) που συστάθηκε με το τρίτο μνημόνιο με σκοπό, κατά ένα μέρος την αποπληρωμή μέρους το χρέους της χώρας μέσω εκποίησης περιουσίας του δημοσίου και κατά δεύτερο την επενδυτική αξιοποίηση τους από το Δημόσιο.

1) Πηγαίνοντας ο ίδιος στο Κτηματολογικό γραφείο ή κάποιος τρίτος εξουσιοδοτημένος

Διαδικασία:

 • Προσκόμιση δήλωσης στο Κτηματολογικό γραφείο – Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης
 • Πληρωμή τέλους σε τράπεζα
 • Προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής και οριστική καταχώρηση και υποβολής δήλωση

2) Ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

(Βασική προυπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού e-mail)

Διαδικασία:

 • Ηλεκτρονική καταχώρηση δήλωσης ιδιοκτησίας (Στοιχεία δικαιούχου – Επιλογή νομού – Στοιχεία και τύπος ακινήτου – Εντοπισμός ακινήτου – Συμπλήρωση δικαιωμάτων σε ακίνητο και τίτλων ιδιοκτησίας)
 • Σάρωση και υποβολή συνημμένων εγγράφων
 • Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας και οριστική υποβολή
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου που αποδεικνύει το δικαίωμα ακινήτου(π.χ. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς κ.α.)
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου
 • Αποδεικτικό έγγραφο για το ΑΦΜ  δηλούντος
 • Δήλωση Ε9
 • 35 € ανά δικαίωμα ακινήτου και 20 € για βοηθητικούς χώρους
 • 35 € ανά ακίνητο στις αγροτικές περιοχές και μέχρι δύο ακίνητα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τους.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή

α) Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 400 τ.μ. – Πρόστιμο 70 €
Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 400 τ.μ. – Πρόστιμο 120 €
Για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ. – Πρόστιμο 150 €
Για γεωτεμάχιο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ. – Πρόστιμο 250 €
Για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ. – Πρόστιμο 100 €
Για διηρημένης ιδιοκτησίας άνω των 200 τ.μ. – Πρόστιμο 250 €
Για βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) – Πρόστιμο 50 €

β) Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ. – Πρόστιμο 70 €
Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. – Πρόστιμο 100 €
Για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα – Πρόστιμο 200 € 
Για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλεία κλπ ) – Πρόστιμο 70 €

Σχετικά νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Το δηλώνεις τώρα, ησυχάζεις για πάντα !

Υπάρχει λόγος να περιμένεις ?

Close Menu